Department of Electronics and Telecommunication Engineering

Faculty / Staff @ Dept


Dr. G. S. Gawande
Dr. K.B. Khanchandani
Dr. R. S. Dhekekar
Dr. M. N. Tibdewal
Mr. V. M. Umale
Mr. V. N. Bhonge
Mr. D. L. Bhombe
Dr. D. D. Nawagaje
Ms. B. P. Harane
Dr. D. P. Tulaskar
Mr. P. R. Wankhede
Mr. A. N. Dolas
Mr. V. V. Ratnaparkhi
Mr. V. K. Bhangdiya
Mr. K. T. Kahar
Mr. P. D. Kale
Ms. K. M. Thanvi
Mr. Swapnil P. Badar
Mr. T. P. Marode
Mr. Manish L. Bhaiyya
Ms. Lopamudra Samal
Mr. Shon G. Nemane
Mr. Vikram S Ingole
Mr. S. A. Mankhair
Supporting Staff@Department

Sh. P. P. Dharmadhikari
Sh. M. B. Dhamande
Mrs. S. S. Gachake
Sh. S. P. Satal
Sh. M. Y. Kashikar
Sh.Saleem Ahmad
Sh. K. R. Khatri
  • M.A.(Economics), ITES(Electronics),ADCA, MS-CIT, Patent on PCB Transformer
  • Lab Assistant.
  • 0987kishor@gmail.com
Sh.V. P. Kathane
Sh. D. B. Thakare
Sh. G. O. Tayade
Sh. D. U. Parkale
Sh. S. A. Raut
Sh. A. L. Nemade
Sh. K. K. Thakur
Sh. A. T. Mali
Sh. A. S. Sharma
Sh. P. B. Bule